OF MASKIN AB
Öppet: 07.00 - 16.00
Växel: 090-17 52 60

Fler kontaktuppgifter »

Postadress:
OF MASKIN AB
Box 3133, 903 04 Umeå

Besöksadress:
Mätarvägen 2, Västerslätt

Mailadresser:
förnamn.efternamn
@ofbygg.com

Återförsäljare för BOSCH

Våra hyresvillkor vid hyra av maskiner, verktyg och utrusning.

Försäkring:

OF Maskin AB erbjuder en hyresförsäkring som omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott, brand, vattenskada eller maskinhaveri. (Som plötslig oförutsedd skada avses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös handling)


Vid stöld gäller vidare:

Att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta ska framgå av en polisrapport.

Avgift och självrisk:

Avgiften är endast 5% av fakturerad hyreskostnad (exkl moms) och din självrisk per skadetillfälle är bara 10% av ett basbelopp. Dock maximalt 50% av maskinens nyan- skaffningspris.
Om skada inträffar;
1. Kontakta OF Maskin AB.
2. Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson och ordernummer.
3. Ange skadad egendom, samt eventuellt inventarienummer.
4. Beskriv vad som hänt och vilka skador som uppkommit.
5. Åtgärder som vidtagits. Vid stöld, inbrott och skadegörelse bifoga polisanmälan.
6. Tills polisanmälan inkommit till uthyraren debiteras avtalad hyra för hyresobjektet.

För att läsa alla hyresvillkor KLICKA HÄR och se sida 28-29. 

Har du frågor angående våra hyresvillkor, tveka inte att kontakta oss!

OF Maskin OF Bygg OF Byggservice

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en webbyrå i Gävle.